jak mierzyć okna?

Regulamin promocji

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZDJĘCIE Z WAKACJI

I.                 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Pokaż nam swoje okno” jest Avance Sp. z o.o., ul. Prząśniczki 5/7, 60-170 Poznań, właściciel marki dekorujonline.pl
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook INC.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/dekorujonline oraz www.dekorujonline.pl

II              WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

      A) WRZUCENIE ZDJĘCIA W KOMENTARZU NA STRONIE GŁÓWNEJ ORGANIZATORA

      B) UDOSTĘPNIENIE POSTA

      C) brak odpowiedzi zwrotnej do organizatora konkursu przez 2 tygodnie po wytypowaniu do nagrody (przez         e-mail, wiadomość prywatna na facebooku lub informację pod postem konkursowym) anuluje przekazanie           nagrody.

      D) biorąc udział w konkursie zgadzasz się na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w celach                     marketingowych

      C) zgłoszone zdjęcia mogą być wykorzystywane przez firmę dekorujonline.pl w celach marketingowych 

      3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Avance Sp. z o.o.

 III .         NAGRODA

 1. Nagradzanych jest 21 uczestników. Osoby wygrane typuje organizator uwzględniając walory estetyczne zdjęcia.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę.
 3. 1 voucher w formie rabatu o wartości 500 zł. Warunkiem skorzystania z ww. nagrody jest dokonanie zakupów za kwotę minimum 501 zł brutto.
 4. Nagrody nie podlegają zwrotowi i nie mogą zostać odsprzedane. 
 5. Wszystkie bony i vouchery są ważne przez 14 dni od daty otrzymania.
 6. Vouchery nie łączą się z innymi promocjami.
 7. Voucherów nie można przeznaczyć na zakup poduszek w naszym sklepie.
 8. Zwycięzca może zrzec się nagrody (chociażby przez nie podanie danych kontaktowych), ale nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek zamienna nagroda.
 9. Nagroda jest przesyłana wygranym za pomocą przesyłki kurierskiej. Koszt przesyłki ponosi organizator.
 10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie organizatorowi adresu, na który nagroda ma być wysłana. Brak podania adresu upoważnia organizatora do nie przekazania nagrody. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora.
 11. CZAS TRWANIA
 12. Konkurs jest ogłoszony w dniu 04.08.2017
 13. Zakończenie konkursu następuję w dniu 16.08.2017, 17.08.2017 roku następuję ogłoszenie wyników na fanpage'u dekorujonline.pl

II. Marka dekorujonline jest uczestnikiem programu HOMEPROFIT